amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Wonder van taal

Het wonder van taal

De taalfilosofie van Rosenstock is even eenvoudig als verstrekkend: taal ontstaat als je antwoord moet geven. Daarmee is deze taalfilosofie een actueel appel en geeft ze een fundamentele beschouwing over het spreken van de mens. Zoals elke tekst van Rosenstoch Huessy is ook dit boek met vaart, hartstocht en grote eruditie geschreven. Rudolf Kooiman vertaalde dit werk.

Het werk van Rosenstock-Huessy is geboren uit wereldoorlogen van de vorige eeuw. Europa is in crisis. Hij ontdekte dat het juist crises waren waarin Europa zich vernieuwde. Dat maakte van deze geleerde een »andragoog«. Zo brengt hij dmv een bedrijfskrant bij Daimler-Benz arbeiders en ingenieurs, managers en socialisten, protestanten en katholieken met elkaar in gesprek in omstandigheden waarin zij weinig vertrouwen in elkaar hadden.

Voor WO II vlucht hij naar Amerika. Hoewel docerend aan de grote universiteiten was hij wars van vervreemdende specialismen. Zowel in korte artikelen als omvangrijke werken op het gebied van taal, sociologie en geschiedenis legt hij verrassende verbanden tussen velerlei vakgebieden. Steeds schept hij perspectieven uit levensvormen en instituten die aan het eind van hun levens cycli zijn gekomen. Zijn werk is in vele talen vertaald.
E. Rosenstock-Huessy
cultuur
gebonden, 136 blz
isbn 9076564051
9789076564050
Skandalon
prijsindicatie € 7,50

bestel boek

Skandalon
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018