amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Reizen over Moskovie

Cornelis de Bruijn
reisverslag
paperback
125 blz
isbn 9073853095
9789073853096
Terra Incognita
prijsindicatie € 29,95


bestel boek


Moskou

Reizen over Moskovie

Een Hollandse schilder ontmoet tsaar Peter de Grote

'Hoe weet gy wie ik ben? en hoe komt gy my te kennen?'

Deze vraag stelt tsaar Peter de Grote aan Cornelis de Bruijn, vlak na diens aankomst in Moskou in 1702. De grootvorst blijkt door zijn contacten met Hollandse kooplieden in de Russische hoofdstad en na zijn opleiding als scheepsbouwer in de Republiek een aardig woordje Nederlands te spreken.

Na dit eerste contact met de tsaar volgen er nog vele ontmoetingen, waardoor De Bruijn een goed beeld krijgt van het hofleven dat zich - met de reislustige tsaar aan het hoofd - telkens verplaatst.

De schrijver die daarbij regelmatig aanwezig mag zijn, doet hiervan levendig verslag. Uitzonderlijk is bovendien dat De Bruijn als eerste Europeaan officieel toestemming van de tsaar krijgt om 'alles af te tekenen wat in zyn Ryk gevonden wert'. Op verzoek worden zelfs deskundige gidsen of een escorte met hem meegezonden op zijn tochten.

Hierdoor krijgt de avontuurlijke schilder en schrijver de kans dit onmetelijke en in Europa nog zo onbekende land nauwkeurig te observeren. De Bruijn ziet met eigen ogen de gevolgen van de verregaande hervormingen naar westers model en komt onvrijwillig terecht in de Noordse Oorlog.

Maar ook verblijft hij bij de Samojeden en Tataren en becommentariëert hij de tekeningen en schilderijen die hij ter plekke vervaardigt. Dit alles levert een uniek en rijk geïllustreerd reisverslag op dat nu nog steeds zeer aantrekkelijk is, niet in de laatste plaats door De Bruijns vlotte schrijfstijl en toegankelijke taalgebruik.

Voor deze uitgave is een weloverwogen selectie gemaakt uit het omvangrijke reisverslag dat in 1711 verscheen. De mooiste prenten zijn opgenomen, waaronder een uitklapbaar panorama van het toenmalige Moskou en afbeeldingen van bijzondere volken.


Moskou
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018