amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
1600, Slag bij Nieuwpoort - Dorsman Leen

1600 : Slag bij Nieuwpoort

Er is één jaartal dat iedere Nederlander kent: 1600. Iedereen weet ook dat dat jaartal staat voor »de Slag bij Nieuwpoort«.

Maar wat er nu precies gebeurde bij die slag, hoe dit militaire treffen afliep en wat de betekenis van Nieuwpoort is geweest voor het verloop van de strijd tegen Spanje, is voor velen een groot vraagteken.

In »1600. Slag bij Nieuwpoort« beschrijft Leen Dorsman, universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, het verrassende verloop van deze veldslag, die prins Maurits zeer tegen zijn zin moest voeren. De gebeurtenissen worden geplaatst tegen de achtergrond van de nationale en internationale krachtsverhoudingen. Ook de stand van de Nederlandse krijgskunde van de late zestiende en vroege zeventiende eeuw wordt uitvoerig beschreven.

Tot slot besteedt de auteur aandacht aan de wijze waarop Nederlanders in de loop der tijd vorm hebben gegeven aan hun collectieve herinnering van deze befaamde Slag bij Nieuwpoort.
Leen Dorsman
geschiedenis
paperback
88 blz
isbn 9065504516
verloren
prijsindicatie € 10,00

bestel boek

Vlaanderen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018