amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Verloren Historische Uitgeverij

A.   B.   C.   D.   E.   F.   G.   H.   J.   K.   L.   M.   N.   O.   P.   R.   S.   T.   V.   W.   Z.
A.
9065504648
9789065504647
Amsenga, J.
Wat nu, zei Pichegru
de Franse Tijd in Nederland, 1795-1813
10,00
9065502998
9789065502995
Amstel, Th.A.A.M. van
De Heren van Amstel 1105-1378
hun opkomst in het Nedersticht van Utrecht in de twaalfde en dertiende eeuw en hun vestiging in het hertogdom Brabant na 1296
26,00
907040351X
9789070403515
Arnold, E.G.
Het genootschap Christo Sacrum te Delft
privatisering van de godsdienst omstreeks 1800
30,00
9065501746
9789065501745
Aubigny, N. d'
Niet zo erg Hollands
dagboek van een reis naar Nederland 1790-1791
18,00
B.
9065503897
9789065503893
Baets, A. de
De figuranten van de geschiedenis
hoe het verleden van andere culturen wordt verbeeld en in herinnering gebracht
24,00
9065508627
9789065508621
Bakker, A.
Dag pap tot morgen !
Joodse kinderen gered uit de creche
12,00
906550446X
9789065504463
Barnouw, D.
De hongerwinter
10,00
9065508112
9789065508119
Bartjens, W.
Cijfferinge [1604]
het rekenboek van de beroemde schoolmeester
20,00
9065507701
9789065507709
Bas, J. de
Een mijter zonder kruis
Sint-Nicolaas in de protestantse pers 1945-2000
25,00
9065501711
9789065501714
Baute, D.
Cort relaas sedert den jare 1609
de avonturen van een Zeeuwse koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog
13,00
9065508457
9789065508454
Beauvais, P. de
Twee middeleeuwse beestenboeken
het beestenboek, Pierre de Beauvais & het beestenboek van de liefde, Richard de Fournival
13,00
9065501134
9789065501134
Beck, D.
Spiegel van mijn leven
een Haags dagboek uit 1624
25,00
9065508252
9789065508256
Becker, H.G.G.
De Etstoel van Drente
de civiele procedure in de periode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
10,00
9065507620
9789065507624
Beckers, D.
Het despotisme der Mathesis
opkomst van de propaedeutische functie van de wiskunde in Nederland, 1750-1850
22,00
9065501479
9789065501479
Beheydt, L.
Kenterende culturele identiteit
5,00
9066971614
9789066971615
Benders, J.F.
Bestuursstructuur en schriftcultuur
een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw
23,00
9065502564
9789065502568
Besamusca, B.
Walewein Moriaen en de ridder Metter Mouwen
intertekstualiteit in drie Middelnederlandse Arthurromans
25,00
9065504095
9789065504098
Bezooijen, E.Chr. F.
Bedrijfsschool Shell Pernis
13,00
906550401X
9789065504012
Blaas, P.B.M.
Betrokkenheid en distantie
13,00
9065504346
9789065504340
Blaas, P.B.M.
De burgerlijke eeuw
over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving
20,00
9065504338
9789065504333
Blaas, P.B.M.
Geschiedenis en nostalgie
de historiografie van een kleine natie met een groot verleden
25,00
9065508988
9789065508980
Blauw, M.
De stad is nooit af
ontstaan en ontwikkeling van het stadsdeel Slotervaart, van Algemeen Uitbreidingsplan tot stedelijke vernieuwing
10,00
9065507515
9789065507518
Bloemendal, J.
Een spiegel van het dagelijks leven ?
Latijnse school in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw
13,00
9065500375
9789065500373
Blom, A.
Nikolaas van Myra en zijn tijd
24,00
9065508155
9789065508157
Bogaart, S.
Geleerde kennis in de volkstaal
'Van den proprieteyten der dinghen' [Haarlem 1485] in cultuurhistorisch perspectief
22,00
906550379X
9789065503794
Bondt, C. de
Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen ...?
tennis in Nederland 1500-1800
16,00
9065502734
9789065502735
Bos, M.
Het Stichts-Hollands geslacht Van den Bosch
voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. [ca. 1500-ca. 1580] te Waddinxveen
24,00
9065503307
9789065503305
Boschloo, H.
De productiemaatschappij
liberalisme, economische wetenschap en het vraagstuk der armoede in Nederland, 1800-1875
30,00
9065507167
9789065507167
Boschma-Aarnoudse, C.
Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede
25,00
9065501312
9789065501318
Bosman, L.
Nieuw Amsterdam in Berbice [Guyana]
13,00
9065505601
9789065505606
Bossaers, K.W.J.M.
Handleiding voor historisch onderzoek in Zuid-Holland
11,00
9070403323
9789070403324
Braam, A. van
Zaandam in de middeleeuwen
21,00
9065502572
9789065502575
Brefeld, S.J.G.
Guidebook for the Jerusalem pilgrimage in the Late Middle
24,00
9065508171
9789065508171
Bremmer, R.H.
Hir es eskriven
17,00
9065502882
9789065502889
Brinkman, H.
Dichten uit liefde
30,00
9065508546
9789065508546
Broekman, I.
De rol van schilderkunst in het leven van Constantijn Huygen
13,00
9065508260
9789065508263
Brood, P.
Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en
10,00
9065506535
9789065506535
Bruijn, J. de
Van tuindersknecht tot onderkoning
20,00
9065501444
9789065501448
Bruijn, J.R.
Van zeeman tot residentieburger, Cornelius de Jong van Roden
13,00
9065501843
9789065501844
Bruin, A. de
Zoekend naar zekerheid in het Groene Hart
16,00
9080581615
9789080581616
Bruin, M. de
De vestiging van het Duitse Huis in de stad Utrecht
7,00
9065506551
9789065506559
Bulut, M.
Ottoman-Dutch economic relations
25,00
9065507558
9789065507556
Buuren, W. van
Handleiding voor het beheer van historische sportarchieven
10,00
C.
9065502726
9789065502728
Camps, H.P.H.
Het stadsrecht van Den Bosch van het begin [1184] tot het Privilegium Trinitatis [1330]
15,00
906550219X
9789065502193
Camps, H.P.H.
Stadsrechten van graaf willem II van Holland
15,00
9065501835
9789065501837
Caransa, A.
Vrijmetselarij en jodendom
19,00
9065509097
9789065509093
Caspers, C.
Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgan
10,00
906550687X
9789065506870
Christiaens, W.
Patriotse Illusies in Amsterdam en Harderwijk
26,00
9065506594
9789065506597
Cleverens, R.
De Koningsvleugel
24,00
9065503641
9789065503640
Coesel, M.
Zinkviooltjes en zoetwaterwieren
28,00
9065505369
9789065505361
Cohen, E.
Peaceable domain, certain justice
13,00
9065508244
9789065508249
Cools, H.
Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV
14,00
D.
9065502947
9789065502940
Dalen-Oskam, K. van
Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel
28,00
9070403420
9789070403423
Dam, P.J.E.M. van
Vissen in veenmeren
28,00
9065505393
Dane, J.
De vrucht van Bijbelsche opvoeding
24,00
9065503234
Dehing, P.W.N.M.
Eene soort van dynastie van spoorwegbeambten
20,00
9065508953
Dekker, G.
Een moeizaam gevecht
15,00
9065507612
Delger, H.E.
Nuptiality and fertility
20,00
9065502904
Deploige, J.
In nomine femineo indocta
22,00
9065501126
Diederiks, H.
In een land van justitie
13,00
9065506152
Dijk, M. van
Een rij van spiegels
28,00
9065508139
Dorren, G.
Door de wereld bewogen
30,00
9065504516
Dorsman, L.
1600: Slag bij Nieuwpoort
10,00
9065504435
Dreiskamper, P.
'Redeloos, radeloos, reddeloos'
10,00
9065509275
Driessen-van het Reve, J.J.
De Kunstkamera van Peter de Grote
29,00
9065509003
Duinhoven, A.M.
Floris, Gloriant en Walewein
25,00
9065508937
Dussen, J. van der
Geschiedenis en beschaving
29,00
E.
9065509283
Eijnatten, J. van
Nederlandse religiegeschiedenis
29,00
906550690X
Eijt, J.
Een missie in de marge
26,00
9065505202
Eijt, J.
Religieuze vrouwen
28,00
906550284X
Eligh, P.
Leven in de eindtijd
28,00
906550382X
Emmius, U.
Willem Lodewijk graaf van Nassau (1560-1620) stadhouder van
21,00
9065505512
Evers, M.
De vormingsjaren van A.C.W. Staring
29,00
F.
9071251136
Fris
Inventaris arch. oud synodaal archief N.H. Kerk
26,00
G.
9065507884
Gales, B.
Delven en slepen
30,00
9065506209
Gelderblom, O.
Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse
27,00
9065504605
Glissenaar, F.
Indie verloren, rampspoed geboren
10,00
9065501169
Goltstein
Vertrouwde van mijn hart
14,00
9065508074
Graaf, R. de
Oorlog om Holland 1000-1375
15,00
9065504575
Gramberg, H.
De overwintering op Nova Zembla
10,00
906550138X
Greep, V.B.
Een beeld van het gezin
13,00
9065503951
Grever, M.C.R.
Strijd tegen de stilte
25,00
9065501371
Groenveld, S.
Huisgenoten des geloofs
13,00
9065505539
Groenveld, S.
Wezen en boefjes
29,00
9070403307
Groot, F.
Roomsen rechtzinnigen en nieuwlichters
25,00
9065508082
Gropp, S.
De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591
27,00
H.
9065503773
Haafner
Verhandeling over het nut zendelingen
16,00
906550740X
Hajenius, A.M.L.
Dopers in de Domstad
20,00
9065508880
Hart, P.D. 't
Leven in Utrecht 1850-1914
29,00
9065501460
Hartsen, F.A.
Nederlandsche toestanden
20,00
9065503676
Heijden, W.G.M. van der
Noord-Brabant in de negentiende eeuw
17,00
9065507418
Heijst, A. van
Liefdewerk
25,00
9065501819
Hellemans Hooft, A.
Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon
21,00
9065508465
Hemmes-Hoogstadt, A.C.
'Sies mijn vlien, mijn jaghen'
30,00
9065507795
Hempenius-van Dijk, B.S.
Procesgids Hof van Friesland
10,00
906550866X
Herwaarden, J.
Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen
22,00
9065501584
Hoftijzer, P.G.
Pieter van der Aa (1659-1733)
13,00
9065508198
Homburg, E.
Groeien door kunstmest
30,00
9065500391
Horsman, P.J.
Tekst en context van de handleiding voor het ordenen en besc
15,00
9065507949
Horst, L. van der
Wereldoorlog in de West
10,00
9065504427
Huisman, M.
Mata Hari (1876-1917)
10,00
906550835X
Huizenga, E.
Bitterzoete balsem
10,00
9065505008
Hulzen, A. van
De Grote Geus en het falende Driemanschap
16,00
J.
9065504621
Janse, A.
De sprong van Jan van Schaffelaar
10,00
9065504583
Janse, M.
De geest van Jan Salie
10,00
9065504559
Janssen, G.H.
Het stokje van Oldenbarnevelt
10,00
906550415X
Janssen, M.S.S.E.
In het licht van de kritiek
26,00
9065501177
Jansz, P.
Aantekeningenboek van Dirck Jansz
23,00
9065501568
Jansz, P.
'Tot heil van Java's arme bevolking'
20,00
9065507817
Jaspers, G.
Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846
23,00
9065506659
Jensen, L.
Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt
24,00
9065506128
Jeu, A. de 't
Spoor der dichteressen
24,00
9065508929
Jong, R. de
Electorale cultuur en politieke orientatie
25,00
9065500693
Jong, R. de
Van standspolitiek naar partijloyaliteit
21,00
9065506438
Jongen, L.
Vanden levene Ons Heren
20,00
9065501665
Jorink, E.
Wetenschapsbeeld en wereldbeeld in de Gouden Eeuw
13,00
K.
9065504591
Kaptein, H.
De Beeldenstorm
10,00
9073941172
Kaptein, H.
De Hollandse textielnijverheid 1350-1600
23,00
9065501053
Kersteman
Bredasche heldinne
13,00
9065507132
Kessels-van der Heijde, M.C.A.
Maastricht, Maestricht, Mestreech
29,00
906550429X
Kester, B.
Filmfront Weimar
26,00
9065502505
Kingman
Mooiste onder de vrouwen
21,00
9065505636
Klever, W.
Mannen rond Spinoza (1650-1700)
24,00
9065505067
Klijn, A.
Tussen caritas en psychiatrie
26,00
9065504567
Kloek, E.
Kenau
10,00
9065504443
Kloek, W.Th.
Een huishouden van Jan Steen
10,00
9065508368
Knijff
Bibliografia Sociniana
30,00
9065507744
Koene, B.
Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen
20,00
9065508783
Koene, B.
Voor God, Graaf en Geslacht
21,00
9065508791
Kok, G.Chr.
In dienst van het recht
29,00
9065508848
Kooi, G. van der
De Wynberch des Heren
25,00
9065504052
Koopmans
Dordrecht 1811-1914
27,00
9080581623
Koopstra, M.
Weest ritter
9,50
9065506764
Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van Gaasbeek
10,00
9065506683
Kort, J.C.
Wassenaer, de oudste + CD-ROM
14,00
9065504206
Kort, M. de
Tussen patient en delinquent (Between patient and delinquent
30,00
9065502475
Kossmann-Putto, J.A.
Heimelyk gerecht
25,00
906550933X
Kruijswijk, M.
Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen
20,00
9065507310
Kubbinga, H.
De molecularisering van het wereldbeeld - I
27,00
906550852X
Kuijpers, E.
Migrantenstad
29,00
9065508430
Kuipers, J.B.
Het verhaal van Zeeland
25,00
L.
906550186X
Laarmann, F.
Het onstaan van een genre
13,00
907040348X
Langereis, S.
Geschiedenis als ambacht
28,00
9065509186
Le Bailly, M.C.
Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (1582-1795)
10,00
9065508570
Ledden, W.-P. van
Jan van Riebeeck tussen wal en schip
15,00
9065503617
Leenders
Ongenode gasten
25,00
9065502971
Lemmers, T.
Guibert van Nogents Monodiae
21,00
9065506861
Lesger, C.
Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand
29,00
9070403277
Lesger, C.M.
Hoorn als stedelijk knooppunt
26,00
9065502017
Lettinck, N.
Geschiedbeschouwing en beleving enz
27,00
9065504451
Lettinck, N.
Praten als Brugman
10,00
9065502041
Leupen
Bisschoppen en de moraal
11,00
9065503056
Leurs
Hilversum 1870-1940
13,00
9065500987
Leverland, B.N.
St. Pancras op het Hogeland
24,00
9065507647
Linde, M. van der
Het visioen van Eijkman
30,00
9065507655
Linders, A.
Frappez, frappez toujours !
25,00
9065508120
Luykx, P.
Cornelia de Vogel
19,00
M.
9065506780
Maas, A.J.P.
Atomisme en individualisme
26,00
9065507280
Maas, E.M.L. van der
Hollands ABC
5,00
9065505938
Malcontent, P.A.M.
Op kruistocht in de Derde Wereld
25,00
9065501282
Malherbe
Het is of ik met mijn lieve sprak
20,00
9075851030
Manneke, N.
Vrouwen van kaliber
17,00
9065508449
Mantel, D.
De Mijzenpolder
17,00
9070403218
Margry
Stadsplattegronden
16,00
9065508864
Martens, M.
Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt
19,00
9071251047
Meerendonk, H.J. van
Handleiding voor selektie en vernietiging van archiefbeschei
13,00
9070403390
Melker, B.R. de
Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400 / Supplement
13,00
906550317X
Meyer
Straatnamenboek van hilversum
20,00
9065501649
Molewater, J.B.
Hoe zal het met mij aflopen
13,00
9065500960
Monteiro, M.
Vroomheid in veelvoud
24,00
9065500634
Moolenbroek, J. van
Mirakels historisch
24,00
9065504486
Mostert, M.
754, Bonifatius bij Dokkum vermoord
10,00
9073941105
Mostert, M.
Apparaat voor de studie van de middeleeuwen
13,00
9065502718
Mulder-Bakker, A.B.
De kluizenaar in de eik
21,00
N.
9065500820
Nasson, B.
De Boerenoorlog 1899-1902
24,00
9065505555
Neufville, M. de
Verhaal van myn droevig leeven
16,00
9065503420
Nispen, W. van
De Teems in brant
16,00
9070403196
Noordam
Leven in maasland
26,00
9065501274
Noordam, D.J.
Geringde buffels en heren van stand
13,00
906550513X
Noordam, D.J.
Riskante relaties
24,00
906550334X
Noordegraaf
Overmoed uit onbehagen
13,00
9065507787
Noort, J. van den
De hand in eigen boezem
25,00
9065504524
Nuij, N.-J.
Gaat u maar rustig slapen
10,00
O.
906550057X
Oostrum, W.R.D. van
Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus, vrijmoedig
21,00
9065509143
Otten, D.
Lebuinus, een gedreven missionaris
12,00
9065507736
Otten, D.
Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn
17,00
P.
9065504613
Panhuysen, L.
Jantje van Leiden
10,00
9065501118
Parmentier, J.
De Holle Compagnie
13,00
9065508317
Pas, W. van de
Gelre in de late zestiende eeuw
20,00
9065507590
Plaat, G. van der
Eendracht als opdracht
25,00
9065507671
Poelwijk, A.
In dienste vant suyckerbacken
26,00
9065505385
Poort
Toen ik zo oud was ...
10,00
R.
9065500588
Rademaker, C.S.M.
Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius [1577-1649]
30,00
9065500472
Radermacher, J.
Het album J. Rotarii
17,00
9072131398
Reichwein, O.
J.M. den Uyl gereformeerd af, socialist geworden, calvinist
12,50
9065505083
Revius, J.
Licht op deventer - boek 5 [1578-1619]
21,00
9065505997
Ribberink, A.
Leidsvrouwen en zaakwaarneemsters
29,00
906550169X
Richards, E.
The diary of Elizabeth Richards [1798-1825]
17,00
9065508775
Robijn, V.
Het recht van een vrije Friese stad
16,00
9065501452
Roding, J.
Pieter Isaacsz [1569-1625]
13,00
9065500189
Roemers, T.
De gedichten van Tesselschade Roemers
17,00
9065509224
Rosendaal, A.C.
Naar een school voor de gereformeerde gezindte
25,00
9065504532
Rovers, F.
Dan liever de lucht in !
10,00
S.
9065506802
Sale, A. de la
Fantastische vertellingen uit de vijftiende eeuw
8,00
9070403269
Sanders, J.G.M.
Waterland als woestijn
27,00
906550463X
Schenkeveld, W.
Het Kinderwetje van Van Houten
10,00
9065503323
Schinne
Dagboek van Magdalena van Schinne 1786-1795
21,00
9065506918
Schorer, J.W.M.
Raadsman achter de troon
14,00
9065501231
Sluijter, E.J.
De lof der schilderkunst
13,00
9065504133
Sluyterman
Moret 110 jaar
13,00
9065508554
Smith, P.J.
Het schouwtoneel der dieren
13,00
9065500421
Spierenburg, P.
De verbroken betovering
24,00
9065504192
Spierenburg, P.
Zwarte schapen
17,00
9065507841
Sponselee-de Meester, M.T.A.R.
Het Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse
29,00
906550236X
Spyker
Als door een speciaal stempel
21,00
9065501703
Stapel, L.
Perspectieven van de stad
13,00
9065507965
Streng, J.
Zwols Biografisch Woordenboek
28,00
9065506608
Streng, J.C.
Vrijheid, gelijkheid, broederschap en gezelligheid
21,00
906550270X
Strijbosch, C.
De bronnen van De reis van Sint Brandaan
27,00
9065505954
Sturkenboom, D.
Spectators van hartstocht
28,00
T.
9065509216
Tames, I.M.
Oorlog voor onze gedachten
28,00
9065501916
Taudin-Chabot, L.
Monumentaal groen in Hilversum
13,00
9065504419
Teitler, H.
De opstand der 'Batavieren'
10,00
9065509046
Teunis, H.
The Appeal to original status
20,00
9065506233
Theunissen, B.
Nut en nog eens nut
24,00
9065508589
Thiers, O.
't Putje van Heiloo
22,00
9065503862
Thiers, O.
Bedevaart en kerkeraad
17,00
9065507957
Thijs, B.
De hoefslag van Pegasus
21,00
9065501975
Tonnesen, A.
Al het Hollandse volk dat hier nu woont
13,00
9065506810
Troyes, C. de
Cliges
12,00
9065500359
Tuyl, W. van
Het ambacht Zwammerdam
25,00
V.
9065506357
Vanderputten, S.
Een heilig volk is geboren
13,00
9065508686
Veen, A. van der
En toch verschillend
30,00
9065501215
Venema, J.
Kinderen van weelde en armoede
13,00
9065501630
Verbeeck, H.
Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe
22,00
9065507426
Verhage, H.
Katholieken, Kerk en Wereld
29,00
9065502580
Verkaik, J.W.
De moord op graaf Floris V
26,00
9065503447
Vis, G.N.M.
650 jaar ziekenzorg in Alkmaar
12,00
9065503501
Vis, G.N.M.
Jan Arentsz de mandenmaker van Alkmaar
17,00
9065501339
Vis, G.N.M.
Cornelis Cooltuyn [1526-1567]
13,00
9065505288
Vis, G.N.M.
Het weeshuis van Woerden
17,00
9065505296
Vis, G.N.M.
Van "vulliscuyl" tot huisvuilcentrale
17,00
9065504540
Visser, W. de
Piet Hein en de Zilvervloot
10,00
9065506365
Vollenhove, J. van
Predikant en toerist
20,00
9065501827
Vos, J. de
Vader & zoons = Father & Sons
28,00
9065505989
Vries, W.B. de
Wandeling en verhandeling
30,00
W.
9065502246
Waale
Arkelse oorlog 1401-1412
29,00
9065509054
Wal, H. van de
Een aanvechtbare en onzekere situatie
29,00
9065507345
Wal, R. van der
Of geweld zal worden gebruikt !
27,00
9065501762
Wall, E. van der
Socrates in de hemel?
13,00
9065501363
Waltmans, H.
Europa en het nationalisme
5,00
9065505245
Waterbolk, E.H.
Omtrekkende bewegingen
21,00
9065507213
Weel, H.B. van der
In die kunst en wetenschap gebruyckt
19,00
906550821X
Werkman, H.
De haven uitgraven
29,00
9065507809
Wiel, K. van der
Op zoek naar een biografisch portret in het verleden
11,00
9065506292
Wiel, K. van der
Op zoek naar huis, straat of buurt
11,00
9065507779
Wielema, M.
The march of the libertines
22,00
9065504494
Wijne, J.S.
De 'vergissing' van Troelstra
10,00
9065503153
Willemsen
Enkhuizen tydens de republiek
24,00
9065504508
Wilschut, A.
Goejanverwellesluis
10,00
Z.
9065508341
Zeilmaker, M.
Op zoek naar het historische interieur
9,00
VvVvV       Verloren Uitgeverij       uUuUu
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018