amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Geschiedenis van Nederland

Geschiedenis van Nederland

De Canon van ons Vaderlands Verleden

Geschiedenis leeft weer ! De eerste canon van onze vaderlandse geschiedenis is een feit. De canon vormt het fundament van de culturele bagage die elke Nederlander als vanzelfsprekend zou moeten hebben.

In dit publieksboek passeren twintig eeuwen Lage Landen de revue aan de hand van 50 hoogtepunten, die samen de basis vormen van het nieuwe geschiedenisonderwijs – lange tijd een onderbelicht onderdeel van het lespakket.

Elk van de 50 onderwerpen biedt aanknopingspunten voor boeiende verhalen die de belangstelling van scholieren voor geschiedenis kunnen aanwakkeren. Samen vormen deze »vensters« de rode draad van de geschiedenis van het land dat wij gezamenlijk bewonen.

Wie meer wil weten over de afzonderlijke onderwerpen, maar tegelijkertijd een indruk wil krijgen van de plaats die ze in het grote geheel innemen, vindt in dit boek wat hij zoekt.

Deze prachtige, rijk geïllustreerde uitgave vormt de meest moderne versie van onze historie. Vijftig toegankelijke, vlot geschreven hoofdstukken leiden ons via de hunebedbouwers en de Romeinen, Karel de Grote en Willem van Oranje tot de komst van de televisie, de ontdekking van de gasbel en zelfs Srebrenica.

Geschikt als naslagwerk voor historisch geïnteresseerden en onmisbaar als historische »opfrisser« voor ouders met schoolgaande kinderen.
Gerben Graddesz Hellinga
geschiedenis
gebonden
192 blz
isbn 905730600X
9789057306006
Walburgpers - 2007
prijsindicatie € 29,95

bestel boek

geschiedenis     geschiedenis Nederland     Nederland
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018