amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Inside Zambia

Inside Zambia

In 2004 viert Zambia het feest van 40 jaar onafhankelijkheid. Sinds 1964 bestaat er een nauwe band tussen Zambia en Nederland op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Nog niet zo lang geleden was Zambia »concentratieland« voor Nederland, tegenwoordig »partnerland«. Naar schatting een paar duizend Nederlanders hebben sinds 1964 voor kortere of langere tijd als »ontwikkelingswerker« in Zambia gewerkt.

De vraag rijst wat 40 jaar ontwikkelingssamenwerking in Zambia teweeggebracht heeft. Hoe onafhankelijk is het land? Is er wel iets veranderd? Hierop geeft het boek duidelijke, deels ontnuchterende antwoorden. Ja, er is veel veranderd, in positieve zin, maar ook in negatieve. De foto's en de teksten geven daarvan vele voorbeelden.

Ontwikkelingssamenwerking heeft veel betekend, doet dat nog steeds, maar is in de loop der jaren sterk van karakter veranderd. De periode van technische assistentie met behulp van buitenlandse contractwerkers is definitief voorbij. Andere vormen van samenwerking zijn daarvoor in de plaats gekomen.

De genoemde ontnuchtering heeft mede te maken met de overheersende invloed van internationale handelsafspraken, die ook voor Zambia nadelig werken. De beste ontwikkelingshulp is het bevechten van eerlijke handel wereldwijd, zo concluderen enkele auteurs.

Een monument van 40 jaar echte vriendschap tussen Nederlanders en Zambianen. Het boek is fraai vormgegeven door grafisch ontwerper en fotograaf Rob Lucas, die zelf Zambia bereisd heeft. Het boek is een gezamenlijke uitgave van de medefinancieringsorganisaties Cordaid en ICCO, de Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling, en de Werkgroep Zambia. Het batig saldo is bestemd voor steun aan een journalistenopleiding in Zambia.
Hanna Jansen
fotoboek
gebonden
24 x 24 cm
120 blz
150 foto's
isbn 9073726530
ean 9789073726536
werkgroep zambia
prijsindicatie € 24,95
Erwin Nas - kunst, cultuur, & reizen - amerigo, 2018