amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Op zee - Heijmans
boeken
literatuur
reisgids
uitgestrektheid zout water die het grootste deel van de oppervlakte van de aarde bedekt

zee

's levens dieper zee te peilen is des mannen plicht
[Potgieter]
de wereld is een zee, oh ! met baren, rotsen, winden fel [Gezelle]
wie naar zee gaat, wordt bekoord door horizonnen, de ruimte en het licht
[Van Schendel]
de zon en de zee springen bliksemend open [H. Marsman]
de zee, de zee klotst voort in eindeloze deining [Kloos]
aflopende zee
effen zee
hoge zee
holle zee
kalme zee
lage zee
open zee
opkomende zee
slechte zee
staande zee
volle zee
wassende zee
zware zee
rijke lieden klagen alsof zij gebrek hebben
dat is onomstotelijk het geval
hij is voor niets vervaard
wat zal er al voor den dag komen ?
iets geven aan iemand die er reeds ruim van voorzien is
geld vloeit altijd toe aan de rijken
de zee is zonder water
dat kan alle water van de zee niet wegwassen
geen zee gaat hem te hoog
wat zal de zee al opwerpen ?
water naar de zee dragen
water stroomt altijd naar de zee
levenszee
maanzee
wolkenzee
de zee breekt
zee van afgunst
zee van geld
zee van haat
zee van mensen
zee van ruimte
zee van tijd
zee van vuur
overvloed
een schaafbank in een zee van krullen
[van Looy]
een zee van rampen
[Psalm 32:3]
een zee van purperrode vlammen
[Greshoff]
het korenland dat golfde als een gele zee
[Ad. van Scheltema]
de latere sterrenkundigen ontnamen aan die zogenaamde zeen de grillige naam, die zij eertijds droegen [Jules Verne, Reis naar de maan]
zee
A...   B...   C...
<<       bol.com Partner       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2016